استانداردها


استاندارد ملی ایرانتمامی محصولات تولیدی سپاهان دارای نشان استاندارد ملی ایران می باشد و شماره استاندارد و علامت آن نیز روی محصولات درج گردیده است.