فرم درخواست نمایندگی

مشخصات عمومی

+
-ایمیل
تلفن ثابت
تلفن همراه

زمینه فعالیت+
-

آیا نمایندگی فروش شرکت های دیگری را دارید؟


مشخصات شغلی متقاضی

ایا دارای جواز کسب میباشید؟

+
-

+
-

انبار

مالکیت محل


موقعیت ملک


آیا محل مورد نظر تابلو دارد؟


آیا سابقه فروش محصولات سپاهان رادارید؟


اطلاعات حساب بانکی


مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی

توجه : تصاویر مدارک تنها با فرمت (.jpg) قابل بارگذاری می باشند.


انتخاب فایل تصویر صفحه اول شناسنامه


انتخاب فایل تصویر کارت ملی (پشت و رو)


اتنخاب فایل کپی سند یا اجاره نامه


اتنخاب فایل کپی جواز کسب معتبرتوجه : خرید نماینده فروش در سه ماهه اول به صورت نقدی می باشد و در ادامه نماینده می تواند به صورت اعتباری خرید نماید.


ثبت درخواست نمایندگی