نمایشگاه بین المللی تاسیسات 94 تهران

حضور سپاهان رادیاتور در نمایشگاه تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی سال 1394 در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران