نمایشگاه بین المللی تاسیسات 95 تهران

حضور سپاهان رادیاتور در نمایشگاه تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی سال 1395 در سالن 9-8 نمایشگاه بین المللی تهران