نمایشگاه بین المللی تاسیسات 96 تهران

حضور سپاهان رادیاتور در نمایشگاه تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی سال 1396 در سالن 9-8 نمایشگاه بین المللی تهران